Auktionsvillkor


Auktionsvillkor för att köpa på auktion. 


Uppdaterad 2020-03-31.


1. BEFINTLIGT SKICK / KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT:

Alla objekt som säljs på auktion säljs i befintligt skick och utan garanti,

du som köpare måste själv besiktiga godset på visningen som föregår auktionen.


2. REGISTRERA DIG SOM KUND / GDPR Dataskyddsförordningen (från 25/5-2018):

För att kunna lägga bud på auktionen så behöver du registrera dig som kund.

Registrera dig som kund gör du inne i auktionsprogrammet som du kommer till

genom att klicka på länken "Till Auktionerna" i länklisten här ovanför.

Användning av personuppgifterna (GDPR).

Kunden samtycker uttryckligen genom sin registrering och godkännande av köpvillkoren hos

JJ Produkter AB  att densamma får registrera kundens personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor, personuppgifter används för fakturering och kommunikation och för att ta kontakt och lämna information till kunden såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för

kundens användning av webbplatsen. Kunduppgifter delas EJ med tredje part.

Om kund önskar se eller ändra på sina kunduppgifter, så kan man göra detta genom att logga in på auktionssidan och "mina sidor".


3. BUDGIVNINGEN:

Lagt bud är bindande och det är endast de bud som registrerats i databasen som är giltiga.

OBS! Objekten kan vara behäftade med reservationspris!

Budgivningen kan ske på 3 olika sätt!


1. Genom att lägga ett bevakningsbud/maxbud där du redan på förhand vet hur mycket du maximalt vill bjuda på en vara, då sköter auktionsprogrammet budbevakningen åt dig enligt en given budstege fram tills ditt maxbud har uppnåtts.


2. Alternativt så bjuder man manuellt varje budhöjning och bevakar utgången

av budgivningen på datorn.


3. Man kan även lägga bud på visningen innan auktionen, om man samtidigt registrerar sig som kund, då kommer budet att ligga i auktionsprogrammet som ett bevakningsbud/maxbud.

 

Då budgivningen sker via kundens dator och över internet så friskriver sig JJ Produkter AB allt ansvar för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare/inlämnare pga. teknik eller tekniska problem, kommunikations/uppkopplingsproblem, program / kompabilitetsproblem, ej registrerade bud i databasen etc.

Tips! Vänta inte med bud in till sista sekunden och se till att uppdatera sidan via F5 tangenten under pågående auktion.


4. DROITE DE SUITE / FÖLJERÄTT

Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde (70) året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381)

om allmän försäkring, (5% av basbeloppet år 2013: är 2.225 kr).


5. KÖPARPROVISION / SLAGAVGIFT:

På vinnande klubbat bud tillkommer avgift i form av

inropsprovision + slagavgift, detta är angivet vid varje objekt och kan variera från objekt till objekt, inropsprovision och slagavgift syns även vid budgivning innan du lägger bud.

Obs! på konkurs och företagsobjekt tillkommer även moms på det klubbade budet!


6. VINNARMAIL:

Om ditt bud är vinnande i auktionen så kommer du att få e-post på den e-postadress som du uppger vid kundregistreringen.

I vinnarmailet/fakturamailet framgår vad du har ropat in och till vilket pris, även betalnings och avhämtningsuppgifter framgår i vinnarmailet.


7. UTLÄMNING AV INROPAT GODS:

När och vart man kan hämta sina inropade auktionsvinster framgår i vinnarmailet och på hemsidan.

Vi kan tyvärr EJ skicka gods med posten eller fraktbolag, utan allt gods måste fysiskt

avhämtas på auktionshallen vid utsatt datum och tid om inget annat överenskommits.

Mot en avgift finns möjlighet att i mån av tid ordna utkörning av gods fram till dörr inom Nacka Värmdö efter att godset är till fullo betalt.


8. BETALNING:

Betalning görs med kort Visa/Mastercard vid avhämtningen av godset på den i vinnarmailet angivna platsen och utlämningsdagendagen eller dagarna.

Om köparen inte betalar inropade objekt på utsatt betalningsdag eller att betalning ej registrerats JJ Produkter AB´s konto senast inom 10 dagar från faktureringsdagen, så äger JJ Produkter AB rätt att vidtaga följande åtgärd:

- häva köpet samt att kunden även riskerar att bli avstängd för vidare köp.


9. EJ AVHÄMTAT GODS:

Är det inropade godset ej avhämtat under ordinarie utlämningstid för den berörda auktionen
och utan överenskommelse ang senare hämtning i samråd med auktionären, så äger auktionären rätt att förverka godset och spärra kund för vidare köp!


10. REKLAMTIONER:

Reklamationer godtas ej då varorna säljs i förevisat och befintligt skick. Det ankommer köparen att på visningen innan auktion ha kontrollerat skick och äkthet på varorna.


11. FRISKRIVNING:
Rubriksättning och beskrivning av godset i auktionskatalogen är enbart vägledande för köparen och är ej bindande. JJ Produkter AB  friskriver sig även från felskrivningar, köparen är påkallad att själv kontrollera varorna både vad gäller äkthet och skick på den utannonserade visningen innan auktion.


12. COPYRIGHT:

Alla texter och bilder på hemsidan och på auktionsgods mm, är upphovsrättsskyddade och är

JJ Produkter ABs egendom och får ej utan särskild ersättning återges eller kopieras i någon form.


13. FORCE MAJEURE:

JJ Produkter AB ansvarar inte för förlust eller skada som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, valutarestriktioner, myndighetsåtgärd, eldsvåda, knapphet på transportmedel, strejk, ändrad lagstiftning, blockad, olyckshändelse, ej heller för skada eller förlust eller skador/följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, pga teknik eller tekniska problem, kommunikations/uppkopplingsproblem, programvaru /kompabilitetsproblem, ej registrerade bud i databasen etc. eller därmed jämställda omständigheter som JJ Produkter AB ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse.


14. MISSBRUK AV DITT ANVÄNDARKONTO:

Vid underlåtenhet mot köpvillkoren, försök till bedrägeri eller annat missbruk eller misskreditering av JJ Produkter AB/ jjauktioner.se eller densammas tjänster, så förbehåller sig JJ Produkter AB rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen jjauktioner.se och de tjänster JJ Produkter AB tillhandahåller både på jjauktioner.se via tjänster på andra webbplatser och i andra medier. Respekteras inte avstängningen från ovan nämnda tjänster kommer JJ Produkter AB att söka rättsliga påföljder.


15. TVIST:

Tvist skall avgöras i Svensk domstol, där Nacka tingsrätt är första instans.


16. VILLKORSÄNDRINGAR:

JJ Produkter AB förbehåller sig rätten att justera villkoren.